Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:35 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 28.3°
Sáng/Tối
26.4/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26°
Sáng/Tối
27.4/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

27.3°/35°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0