Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:39 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Thấp/Cao

25°/31.9°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.65