Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:22 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 28°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

24.9°/27.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0