Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:38 | 06/12/2023
Thấp/Cao
24.1/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.7/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.1/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.8/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

23.3°/31.3°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

3.37