Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 16/06/2024
Thấp/Cao
26.8/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.1/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
35.9/ 35.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.7/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 36.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.3°/36.9°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

10.63