Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:39 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27.6/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
27.2/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Thấp/Cao

24.9°/28.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0.75