Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:39 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
24.7/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.4/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.7°
Sáng/Tối
25.2/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.4/ 22.1°
Sáng/Tối
22.6/ 29.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 21.2°
Sáng/Tối
21.4/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.6/ 21.2°
Sáng/Tối
20.2/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 23.3°
Sáng/Tối
21.3/ 29.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

23.9°/32.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0