Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:04 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.7°
Sáng/Tối
25.2/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
26/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.5/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.1°
Sáng/Tối
23.5/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.8°/37.9°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

5.38