Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.1/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Nhiều mây

13:00

30.7°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.06 km/giờ

16:00

30.6°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.93 km/giờ

19:00

27.1°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.79 km/giờ

22:00

24.3°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.95 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây cụm

01:00

24.1°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.57 km/giờ

04:00

24°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.05 km/giờ

07:00

25.9°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.36 km/giờ

10:00

30.9°C / 33.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
66%
2.01 km/giờ

13:00

32.3°C / 36.4°C
Mây cụm Mây cụm
55%
1.95 km/giờ

16:00

29°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.86 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.73 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.54 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2 km/giờ

04:00

24.2°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.45 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.28 km/giờ

10:00

30.5°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.48 km/giờ

13:00

32.1°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.42 km/giờ

16:00

29.6°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.02 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.73 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.19 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây

01:00

25.8°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.67 km/giờ

04:00

23°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.12 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.45 km/giờ

10:00

30°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.79 km/giờ

13:00

32.5°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.35 km/giờ

16:00

29.7°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.4 km/giờ

19:00

24°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.78 km/giờ

22:00

24°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.45 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
25/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây

01:00

24.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.67 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.98 km/giờ

07:00

26°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.51 km/giờ

10:00

29.3°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.79 km/giờ

13:00

32.7°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.33 km/giờ

16:00

31.1°C / 34.8°C
Mây cụm Mây cụm
58%
2.35 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
81%
2.9 km/giờ

22:00

25°C / 25.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
2.08 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.3°
Sáng/Tối
23/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.71 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.63 km/giờ

07:00

24°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.84 km/giờ

10:00

30.1°C / 33.1°C
Mây thưa Mây thưa
62%
2.66 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23.9°/33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

5.05