Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:24 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
26.1/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.5/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 24.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Thấp/Cao

23.9°/29.3°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0