Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
23.9/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
23/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
24/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

23°/32.4°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

4.81