Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 23/07/2024
Thấp/Cao
26.6/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.7/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.5/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.6/ 34.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.2/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 33.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Thấp/Cao

26.7°/33.5°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

27.7 °C

Chỉ số UV

2.99