Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:54 | 28/02/2024
Thấp/Cao
20.7/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19.8/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
20.9/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
28.6/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
28.2/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26.1/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23.9/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22.6/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 20.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:56
Thấp/Cao

19.9°/29.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

0.14