Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:57 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:23
Mưa rất nặng

16:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.69 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.35 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:23
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.59 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.79 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.16 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.82 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.96 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.68 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.8 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.14 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:22
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.1 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.68 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.26 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.97 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.72 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.87 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:22
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.21 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.19 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.96 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.17 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.9 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.57 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.19 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.98 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.81 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.19 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.55 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.22 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.7 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.17 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
3.9 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa rất nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
99%
3.5 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
99%
4.26 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
99%
1.73 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
99%
1.51 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.49 km/giờ
Thị xã Hương Trà
Đã cập nhật 14 phút trước
Sương mờ 21°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:23
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

1.7 km

Gió

6.17 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.1