Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:51 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
19.2/ 18.6°
Sáng/Tối
18.1/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 20.8°
Sáng/Tối
17.3/ 21.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 25.4°
Sáng/Tối
22/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 27.9°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 24.1°
Sáng/Tối
26/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.6/ 22.6°
Sáng/Tối
23.6/ 22.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.4/ 22.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.4°
Sáng/Tối
22.8/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.2/ 24.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 23.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.1°
Sáng/Tối
22.6/ 28.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24°
Sáng/Tối
21.8/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.5°
Sáng/Tối
24.5/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 24.4°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 20.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:57
Thấp/Cao

17.9°/32.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.1 km/giờ

Điểm ngưng

18.9 °C

Chỉ số UV

0.83