Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:51 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa vừa
Thị xã Hương Trà
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0