Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:31 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:02
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.12