Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:04 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29/ 28.8°
Sáng/Tối
30.1/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 30.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 29.2°
Sáng/Tối
26.1/ 37.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 30°
Sáng/Tối
27.8/ 35.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 28.5°
Sáng/Tối
26.5/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.3°
Sáng/Tối
28.4/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.7°
Sáng/Tối
25.1/ 37.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 29.1°
Sáng/Tối
27.9/ 37.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 35.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27.3/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.2°
Sáng/Tối
26.6/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 27.6°
Sáng/Tối
29.1/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Thấp/Cao

27.1°/32.6°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0