Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:41 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 26°
Sáng/Tối
29.4/ 34.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 29.3°
Sáng/Tối
26.9/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 28.1°
Sáng/Tối
26.5/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 24.5°
Sáng/Tối
25.8/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 26.2°
Sáng/Tối
23.7/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 34.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 27.6°
Sáng/Tối
25.5/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.2/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 37.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 30.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Thấp/Cao

26.5°/38.6°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0