Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:58 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

996 mb

Gió

9.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:37
Mưa nhẹ
Thị xã Hương Trà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:44
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0