Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:27 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0