Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:35 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa nhẹ
Thị xã Hương Trà
Đã cập nhật 17 phút trước
Ít mây 20°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0