Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:10 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.76