Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:27 | 23/07/2024
Thấp/Cao
28/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.3/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.3/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 32.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Thấp/Cao

27.1°/32.6°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

1.73