Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:30 | 18/01/2022
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
7.61 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thị xã Hương Thủy
Đã cập nhật 22 phút trước
Sương mờ 19°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:38
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

1.6 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.06