Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:24 | 11/12/2023
Thấp/Cao
23.3/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22.1/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22.9/ 22.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.1/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.8/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.8/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24.5/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.7/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Sương mờ 24.7°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Thấp/Cao

22.4°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

4 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0