Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:38 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Thị xã Hương Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.99