Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:45 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

995 mb

Gió

15.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:30
Mưa nhẹ
Thị xã Hương Thủy
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa cường độ nặng 27°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

993 mb

Tầm nhìn

2.5 km

Gió

17.49 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0