Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:41 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:00
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.72