Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:47 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.7/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.7°
Sáng/Tối
25.3/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.7/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.1/ 30.8°
Sáng/Tối
28.2/ 34.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 34.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.8/ 26.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 24.5°
Sáng/Tối
27.4/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 31.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:05
Thấp/Cao

26.7°/37.9°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.51