Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:40 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Mưa nhẹ
Thị xã Hương Thủy
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:39
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

4.75