Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:03 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 27°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0