Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:31 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 30.3°
Sáng/Tối
28.8/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.7°
Sáng/Tối
30/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.3°
Sáng/Tối
28.2/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
28.2/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.5°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 26.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Thấp/Cao

24.8°/31.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.63