Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:21 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:22
Mây rải rác
Thị xã Hương Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.17