Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

12.09