Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:45 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:28
Mưa cường độ nặng
Thị xã Hương Thủy
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:35
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.79

Tin tức thời tiết