Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:13 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.8°
Sáng/Tối
25.6/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26°
Sáng/Tối
27.7/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây rải rác 25.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Thấp/Cao

25.5°/30.8°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0