Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:39 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
24.5/ 20.3°
Sáng/Tối
20.5/ 22.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 20.6°
Sáng/Tối
18.9/ 23.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.4/ 22.8°
Sáng/Tối
20/ 24.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22.3/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 25.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19.3°
Sáng/Tối
23.6/ 19.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 20.7°
Sáng/Tối
19.8/ 21.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 24.7°
Sáng/Tối
21.2/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây rải rác
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 24.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:55
Thấp/Cao

18.4°/28.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

11.11