Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:51 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0