Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:08 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mây cụm
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1