Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Thấp/Cao

14°/21°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0