Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:06 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

10.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Huế
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0