Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:53 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:01
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:00
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0