Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:48 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 28°
Sáng/Tối
29.1/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 30.4°
Áp suất

998 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 35.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.8/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
28.3/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.4°
Sáng/Tối
26.2/ 36.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 36.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 34.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
27.1/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 36.2°
Áp suất

999 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mây rải rác
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 30.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Thấp/Cao

27.1°/32.8°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0