Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:12 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:39
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:41
Ít mây
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:43
Ít mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:43
Ít mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Ít mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:47
Mưa vừa
Huế
Đã cập nhật 10 phút trước
Sương mờ 19°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:39
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

4 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.46