Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:15 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

10.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

994 mb

Gió

13.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

996 mb

Gió

10.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa rất nặng
Huế
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.64