Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:07 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Huế
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.13