Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:54 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 21°
Sáng/Tối
22.5/ 23.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.7/ 20.1°
Sáng/Tối
19/ 23.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.9/ 21.1°
Sáng/Tối
19.7/ 23.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 21.1°
Sáng/Tối
20.3/ 23.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 21.7°
Sáng/Tối
20.1/ 22.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 23.9°
Sáng/Tối
21/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.7/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.8/ 18.3°
Sáng/Tối
19.8/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20.6°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
22.8/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.3/ 23.7°
Sáng/Tối
25.5/ 23.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 22.4°
Sáng/Tối
22.4/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 22.6°
Sáng/Tối
22.6/ 23.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 24.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Thấp/Cao

19.2°/28.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0