Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:42 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:19
Mưa nhẹ
Huế
Đã cập nhật 21 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:26
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0