Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:07 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 29.4°
Sáng/Tối
27.6/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.6°
Sáng/Tối
27.4/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 30.6°
Sáng/Tối
28.6/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.6°
Sáng/Tối
29.7/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.7°
Sáng/Tối
27.2/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 30.5°
Sáng/Tối
28.7/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 29.9°
Sáng/Tối
27.1/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 30.4°
Sáng/Tối
28/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30.8°
Sáng/Tối
29.8/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.7/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.2/ 29.8°
Sáng/Tối
29.5/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 30.9°
Sáng/Tối
29.6/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.8/ 30°
Sáng/Tối
29.8/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30°
Sáng/Tối
27.8/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 33.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Thấp/Cao

26.3°/36.5°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

5.51