Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:35 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:25
Mưa nhẹ

07:00

24°C / 24°C
Ít mây Ít mây
93%
0.49 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.18 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.31 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.45 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.22 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:25
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.3 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.15 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.91 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.03 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Ít mây Ít mây
63%
2.47 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.81 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.71 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:24
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.14 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.14 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.33 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.88 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.73 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.63 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.83 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:23
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.24 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.75 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.28 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.74 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.76 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.26 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.99 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.72 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:23
Mưa cường độ nặng

01:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.18 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
1.53 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.55 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.82 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.8 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
1.57 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.51 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.58 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:22
Mưa cường độ nặng

01:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.51 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.25 km/giờ
Huế
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:25
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0