Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:28 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Mưa vừa

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.73 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.57 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.79 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.84 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.86 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.31 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.31 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.08 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

10.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:42
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.3 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.46 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.84 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
5 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
4.95 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.17 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.85 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
10.02 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

989 mb

Gió

16.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa rất nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
9.85 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
11.2 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
12.22 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
95%
16.58 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
14.5 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
8.25 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.69 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.89 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.67 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.45 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.93 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
66%
1.66 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
0.51 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.42 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.01 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.16 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.96 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.99 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.61 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.17 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.21 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.98 km/giờ
Huế
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0