Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:27 | 04/12/2023
Thấp/Cao
20.8/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 20.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.3/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.1/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.5/ 21.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 22.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Thấp/Cao

20.1°/25.1°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

1.64