Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:02 | 24/07/2024
Thấp/Cao
25.2/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.9/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
32.7/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.9/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.9/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa cường độ nặng 25.7°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Thấp/Cao

25.1°/32.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0