Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:12 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây

01:00

26.4°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.14 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.55 km/giờ

07:00

27°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.43 km/giờ

10:00

28.8°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.2 km/giờ

13:00

29.8°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.38 km/giờ

16:00

28.6°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.09 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.61 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.33 km/giờ

04:00

25.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.28 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.01 km/giờ

10:00

26.4°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.16 km/giờ

13:00

26.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.7 km/giờ

16:00

31.7°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.94 km/giờ

19:00

27.1°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.47 km/giờ

22:00

27.6°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Nhiều mây

01:00

26.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.16 km/giờ

04:00

26.6°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.06 km/giờ

07:00

27.1°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.83 km/giờ

10:00

31°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.02 km/giờ

13:00

33.2°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.88 km/giờ

16:00

33.6°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.38 km/giờ

19:00

28.6°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.55 km/giờ

22:00

28.5°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.72 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 31.6°
Sáng/Tối
27.1/ 38.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Nhiều mây

01:00

27.7°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.69 km/giờ

04:00

27.9°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.43 km/giờ

07:00

28.2°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.26 km/giờ

10:00

34.2°C / 41.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
2.27 km/giờ

13:00

37.8°C / 43.8°C
Mây cụm Mây cụm
43%
2.04 km/giờ

16:00

38.8°C / 44.8°C
Mây cụm Mây cụm
42%
3.58 km/giờ

19:00

32.2°C / 37.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
63%
2.44 km/giờ

22:00

31.4°C / 35.4°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.88 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.4°
Sáng/Tối
28.5/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa

01:00

29.4°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.88 km/giờ

04:00

28.8°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.36 km/giờ

07:00

30.4°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.77 km/giờ

10:00

32.3°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.06 km/giờ

13:00

37.6°C / 44.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
1.29 km/giờ

16:00

30.7°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.16 km/giờ

19:00

28.9°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.46 km/giờ

22:00

27°C / 30.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.26 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Thấp/Cao

25.9°/31.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0