Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:37 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.5/ 19.6°
Sáng/Tối
18.3/ 20.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 19.6°
Sáng/Tối
19.2/ 20.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21.3°
Sáng/Tối
19.7/ 22.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 20.4°
Sáng/Tối
20.9/ 21.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.3/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.1°
Sáng/Tối
21.9/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 14.2°
Sáng/Tối
20.3/ 14.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 14.4°
Sáng/Tối
13.3/ 14.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.9/ 17.8°
Sáng/Tối
15.6/ 18.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 22.7°
Sáng/Tối
18.1/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây rải rác
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 18.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:00
Thấp/Cao

18.4°/22°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

17.8 °C

Chỉ số UV

0