Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:18 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Thấp/Cao

11°/25°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0