Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:20 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Triệu Sơn
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

2.75 km

Gió

4.13 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0