Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:08 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Mây rải rác
Huyện Triệu Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 15°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0