Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:30 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

994 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 29.3°
Áp suất

994 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.9/ 29.6°
Sáng/Tối
27.7/ 30.1°
Áp suất

995 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.3/ 30.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa vừa 29.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Thấp/Cao

25.4°/34.9°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0.15