Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:08 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 29.7°
Sáng/Tối
27.7/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 31°
Sáng/Tối
28.6/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 31.3°
Sáng/Tối
29.3/ 33.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 31.9°
Sáng/Tối
30.5/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 31.2°
Sáng/Tối
30.9/ 34.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 33.9°
Sáng/Tối
30.4/ 34.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.6/ 31.8°
Sáng/Tối
31/ 34.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.3/ 30.2°
Sáng/Tối
30.3/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 30.9°
Sáng/Tối
29.9/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
29.4/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.1°
Sáng/Tối
28.1/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 28.1°
Sáng/Tối
30/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 23.4°
Sáng/Tối
25/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 25.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 26.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

24.9°/36°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0