Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:29 | 12/08/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Huyện Triệu Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

8.18 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0