Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:21 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

16.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:53
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0