Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Ít mây
Huyện Triệu Sơn
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0