Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:55 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Huyện Triệu Sơn
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0