Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:42 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0