Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:38 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
35/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 34.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29.2°
Sáng/Tối
27.9/ 34.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 33.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 26.8°
Áp suất

995 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

988 mb

Gió

11.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
31.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 30°
Sáng/Tối
29.4/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Thấp/Cao

27.9°/38.9°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

2.98