Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:10 | 29/01/2023
Thấp/Cao
11/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Thấp/Cao

10°/25°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0