Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:45 | 18/01/2022
Thấp/Cao
14/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Thường Xuân
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 17°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Thấp/Cao

13°/24°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0