Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:19 | 25/02/2024
Thấp/Cao
17/ 17.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17.2/ 17.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.7/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Thấp/Cao

17.9°/25.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

15.9 °C

Chỉ số UV

0