Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:56 | 13/07/2024
Thấp/Cao
26.2/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.5/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.8/ 30.5°
Tầm nhìn
9.7 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.4/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Thấp/Cao

25.1°/35.5°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

11.5