Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:28 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.9/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.3/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
28.9/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 29.4°
Áp suất

998 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 29.7°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 31.5°
Áp suất

999 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
26.4/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mây rải rác
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 26.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Thấp/Cao

25.8°/31.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0