Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:15 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1027 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1028 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:23
Nhiều mây
Huyện Thường Xuân
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0