Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:00 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
25/ 40°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây rải rác 34°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

11.53