Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:56 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
20.6/ 18.2°
Sáng/Tối
16.3/ 20.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20.1°
Sáng/Tối
18.5/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 19.5°
Sáng/Tối
20.9/ 20.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.8°
Sáng/Tối
19.8/ 23.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22.5°
Sáng/Tối
22.5/ 23.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 16.8°
Sáng/Tối
20.1/ 17.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.3/ 14.3°
Sáng/Tối
14.2/ 14.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 17.5°
Sáng/Tối
15/ 19.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 22.7°
Sáng/Tối
18.3/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.4/ 24.2°
Sáng/Tối
22/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 20.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Thấp/Cao

18.4°/26.2°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

16.5 °C

Chỉ số UV

3.74