Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:14 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mây thưa
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Thấp/Cao

22°/36°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0