Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:38 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Mưa vừa
Huyện Thường Xuân
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết