Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 01:39 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
22/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Mưa vừa
Huyện Thường Xuân
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Thấp/Cao

17°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0