Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:18 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
39/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24°
Sáng/Tối
25.5/ 25.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.7°
Sáng/Tối
23.2/ 35.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 28°
Sáng/Tối
25.9/ 38.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 29.3°
Sáng/Tối
26.6/ 38.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.1/ 29°
Sáng/Tối
25.6/ 35.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 39.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.7°
Sáng/Tối
25.4/ 25.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Thấp/Cao

25.6°/41.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0