Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:56 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa nhẹ
Huyện Thường Xuân
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.03