Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:22 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.1°
Sáng/Tối
26.6/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
25.5/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Thấp/Cao

25.9°/34.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.36