Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 20/01/2022
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Huyện Thiệu Hóa
Đã cập nhật 12 phút trước
Ít mây 19°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

2.55