Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:33 | 23/04/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.2/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.2/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.5/ 27.3°
Tầm nhìn
7.18 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.8/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa rất nặng 26.9°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.6°/35.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0