Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:08 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Huyện Thiệu Hóa
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0