Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:08 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0