Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:50 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 26.5°
Sáng/Tối
24.6/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 26.2°
Sáng/Tối
24.7/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.5°
Sáng/Tối
25.5/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.1/ 28.3°
Sáng/Tối
26.4/ 35.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.4/ 30.3°
Sáng/Tối
27.5/ 44.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41/ 31.9°
Sáng/Tối
29.5/ 43.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 21 phút trước
Bầu trời quang đãng 36.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Thấp/Cao

24.7°/37.3°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

6.87