Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:05 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mây rải rác
Huyện Thiệu Hóa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.86

Tin tức thời tiết