Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:24 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 30.6°
Sáng/Tối
27.9/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30.5°
Sáng/Tối
27.1/ 35.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 30.8°
Sáng/Tối
28.6/ 33.1°
Áp suất

999 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 29.5°
Sáng/Tối
27.2/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Thấp/Cao

27.4°/38.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0