Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:42 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Nhiều mây
Huyện Thiệu Hóa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.25