Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:34 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Thiệu Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

3.17