Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

18.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mây rải rác
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0