Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:15 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Thấp/Cao

22°/36°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0