Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:53 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

997 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Thiệu Hóa
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0