Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:27 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.1°
Sáng/Tối
25.7/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.6°
Sáng/Tối
27.4/ 33.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 32.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 33.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.5°
Sáng/Tối
27.2/ 35.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 31.6°
Sáng/Tối
27/ 37.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 32.8°
Sáng/Tối
29.6/ 40.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.8/ 26.8°
Sáng/Tối
30.7/ 33.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Thấp/Cao

25.1°/31.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0