Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:43 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa vừa
Huyện Thiệu Hóa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0