Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:17 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa

16:00

30.5°C / 37.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
4.81 km/giờ

19:00

29.7°C / 36.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
3.11 km/giờ

22:00

28.4°C / 33.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
2.23 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa

01:00

26.9°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.39 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.78 km/giờ

07:00

26.6°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.79 km/giờ

10:00

30.4°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.13 km/giờ

13:00

31.8°C / 38.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
75%
2.1 km/giờ

16:00

30.4°C / 37.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
3.38 km/giờ

19:00

27.5°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.4 km/giờ

22:00

25.7°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.07 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa

01:00

25°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.93 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.11 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.05 km/giờ

10:00

29.7°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.85 km/giờ

13:00

29.6°C / 36.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
3.6 km/giờ

16:00

28°C / 33.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.87 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.44 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa

01:00

25°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.23 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.31 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.8 km/giờ

10:00

27.4°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.22 km/giờ

13:00

29.2°C / 36.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
2.39 km/giờ

16:00

29.9°C / 36.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
0.92 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.3 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.25 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.23 km/giờ

07:00

26.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.41 km/giờ

10:00

29.2°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.3 km/giờ

13:00

27.8°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.1 km/giờ

16:00

28.7°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.36 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.58 km/giờ

22:00

25°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.13 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.2 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.39 km/giờ

10:00

30.1°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.84 km/giờ

13:00

32.7°C / 39.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.12 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 31.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Thấp/Cao

25.1°/31.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

7.51 km

Gió

4.79 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

4.85