Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:39 | 13/07/2024
Thấp/Cao
29/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.5/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.4/ 32.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.6/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.1/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.3/ 27.4°
Tầm nhìn
5.93 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 33.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Thấp/Cao

25.9°/34.6°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

8.35