Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:31 | 18/01/2022
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Thành Phố Thanh Hóa
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0.13