Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:53 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.09