Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mưa nhẹ
Thành Phố Thanh Hóa
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:16
Thấp/Cao

14°/21°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

1.53