Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.57