Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 31°
Sáng/Tối
29/ 36°
Áp suất

997 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Thành Phố Thanh Hóa
Đã cập nhật 24 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

6.08 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

9.71