Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:48 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa vừa
Thành Phố Thanh Hóa
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết