Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:00 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26.6/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 24.7°
Sáng/Tối
26.9/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 27.6°
Sáng/Tối
25.8/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.5/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

25.8°/33.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.78