Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:00 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:19
Nhiều mây
Thành Phố Thanh Hóa
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.65 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.89