Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:14 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Thành Phố Thanh Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

3.2 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0