Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:56 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Nhiều mây
Thành Phố Thanh Hóa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.33