Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:29 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Thấp/Cao

11°/22°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

0