Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:43 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

996 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

995 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 29.4°
Sáng/Tối
26.1/ 31.8°
Áp suất

995 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 30.8°
Áp suất

997 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 28.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 28.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26.5/ 29.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.9°
Sáng/Tối
27.3/ 30.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Thấp/Cao

25.3°/32.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0