Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:05 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
20.4/ 19.8°
Sáng/Tối
17.1/ 19.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.9/ 20.4°
Sáng/Tối
19.1/ 22.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 13.7°
Sáng/Tối
16.1/ 14.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 17.1°
Sáng/Tối
13.2/ 16.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 19.6°
Sáng/Tối
17.6/ 19.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 23.4°
Sáng/Tối
20.1/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.5/ 23.1°
Sáng/Tối
21.3/ 24.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.9/ 22.6°
Sáng/Tối
23/ 22.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 17.8°
Sáng/Tối
20.8/ 18.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.1/ 15.9°
Sáng/Tối
17.6/ 16.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 17.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Thấp/Cao

17.1°/25.4°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

14.5 °C

Chỉ số UV

0.15