Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:55 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
28.8/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 29.6°
Sáng/Tối
29/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29.7/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 31.7°
Sáng/Tối
30/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 30.4°
Sáng/Tối
30.9/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 30.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 29.7°
Sáng/Tối
28.9/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 29.5°
Sáng/Tối
29.6/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 30.8°
Sáng/Tối
29.6/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.2°
Sáng/Tối
29.6/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
29/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 30.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Thấp/Cao

24.7°/35.5°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

3.15