Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:26 | 02/03/2024
Thấp/Cao
16/ 16.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.7/ 16.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.5/ 16.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.8/ 18.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.1/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.3/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
19/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
20.6/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Thấp/Cao

14.1°/25.7°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

9.4 °C

Chỉ số UV

2.88