Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:07 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 30.3°
Sáng/Tối
29.9/ 32.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 30.3°
Sáng/Tối
28.8/ 32.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 30.2°
Sáng/Tối
29.3/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.3/ 30.9°
Áp suất

997 mb

Gió

10.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 28.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

987 mb

Gió

17.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 29.1°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.5°
Sáng/Tối
28.3/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 30.8°
Sáng/Tối
30/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 30.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 30.4°
Sáng/Tối
29.2/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 31.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Thấp/Cao

28.9°/34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

5.65