Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:26 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Sầm Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

6.97 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0