Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

30.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

12.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

10.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mây rải rác
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa cường độ nặng 28°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Thấp/Cao

26°/28°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0