Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:24 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:19
Mây rải rác
Sầm Sơn
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0