Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:25 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:29
Bầu trời quang đãng
Sầm Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Thấp/Cao

25°/29°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.29 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.86

Tin tức thời tiết