Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:11 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mây rải rác
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0