Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 15°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Thấp/Cao

13°/19°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0