Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:53 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:21
Mây cụm
Sầm Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.23 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.62