Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:33 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
18.4/ 18.4°
Sáng/Tối
17/ 18.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ

19:00

18.6°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.03 km/giờ

22:00

18.3°C / 18.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.66 km/giờ
Ngày/Đêm
20.9/ 20.2°
Sáng/Tối
19.2/ 20.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ

01:00

18.2°C / 18.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.27 km/giờ

04:00

19.7°C / 19.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.26 km/giờ

07:00

19.8°C / 19.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.58 km/giờ

10:00

19.1°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.35 km/giờ

13:00

20.3°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.32 km/giờ

16:00

20.1°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.47 km/giờ

19:00

20.1°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.23 km/giờ

22:00

20.8°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.15 km/giờ
Ngày/Đêm
20.1/ 19.5°
Sáng/Tối
19.9/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ

01:00

20.3°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.41 km/giờ

04:00

19.4°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.44 km/giờ

07:00

19.1°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.68 km/giờ

10:00

20.3°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.4 km/giờ

13:00

19.1°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.08 km/giờ

16:00

19.8°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.78 km/giờ

19:00

19.9°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.71 km/giờ

22:00

19.3°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.84 km/giờ
Ngày/Đêm
22.1/ 21.1°
Sáng/Tối
19.2/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.49 km/giờ

04:00

19.1°C / 19.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.58 km/giờ

07:00

19.2°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.99 km/giờ

10:00

20.7°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.88 km/giờ

13:00

22.1°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.78 km/giờ

16:00

22.3°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.49 km/giờ

19:00

22.1°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2 km/giờ

22:00

21.7°C / 22.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
2.25 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Thấp/Cao

18.2°/20.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

0