Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:59 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Nhiều mây
Sầm Sơn
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.58 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

3.09