Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:05 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

25.1°/29.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.64 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0.19