Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:43 | 24/02/2024
Thấp/Cao
19.2/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.4/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.3/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.3/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.1/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.1/ 20.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.3/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Thấp/Cao

18.2°/20.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

17.1 °C

Chỉ số UV

0.03