Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:20 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Ít mây

16:00

27°C / 28°C
Ít mây Ít mây
57%
3.06 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Ít mây Ít mây
66%
0.47 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.81 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.7 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.67 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.34 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.8 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.78 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.08 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.96 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.92 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.38 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.97 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.89 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.43 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.46 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.59 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.68 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.63 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.89 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.7 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.62 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.31 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.39 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.16 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.43 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.56 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.8 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.25 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.05 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.05 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.01 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.04 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.58 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.63 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.57 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.61 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.79 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.6 km/giờ
Huyện Quảng Xương
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.08 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

3.38