Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa

13:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.19 km/giờ

16:00

29°C / 36°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
3.15 km/giờ

19:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2.39 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.68 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.04 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.36 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.39 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.27 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.09 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.73 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.09 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.66 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.79 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.4 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.27 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.37 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.08 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.47 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.49 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.36 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.47 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.5 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.17 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.45 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.42 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.26 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.04 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.32 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.36 km/giờ

10:00

30°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.89 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.12 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.23 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.93 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.41 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.54 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.12 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.4 km/giờ

10:00

31°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.97 km/giờ
Huyện Quảng Xương
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

7.54 km

Gió

3.19 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

9.71