Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:36 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.2°
Sáng/Tối
25.2/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.6°
Sáng/Tối
26.3/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 30.9°
Sáng/Tối
28.7/ 35.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Thấp/Cao

25.5°/32.8°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0